Actualiteiten

Publicatie ‘Zou Huizinga tevreden zijn?’ Op de Algemene Ledenvergadering d.d. 23 maart 2015 is de publicatie ‘Zou Huizinga tevreden zijn’ gepresenteerd. Hierin zijn opgenomen de lezingen gehouden op het symposium op 14 februari 2014 ter gelegenheid van het afscheid van de KOG-hoogleraar Ad de Jong. […]

Programma 2014-2015

Maart 2015 is de laatste lezing van het voorjaarseizoen gehouden. In oktober is de eerstvolgende lezing. Het programma 2015-2016 wordt deze zomer bekend gemaakt.   De lezingen worden gehouden in het Auditorium van het Rijksmuseum en vangen aan om 20.00 uur, vanaf 19.30 zijn de […]

NG-KOG-42

KOG Kort

Halverwege de negentiende eeuw werden in Nederland veel cultuurhistorische objecten naar het buitenland verkocht en monumenten gesloopt. Reden voor een aantal bezorgde Nederlanders om in1858 in Amsterdam een genootschap op te richten dat zich inzette voor het behoud van nationaal erfgoed. Kort daarna verleende Koning […]