Actualiteiten

Eredoctoraat Charlotte van Rappard-Boon Op de 383ste Dies Natalis van de Universiteit van Amsterdam is aan Charlotte van Rappard-Boon, bestuurslid collecties van het KOG, het eredoctoraat toegekend. Zij werd onderscheiden vanwege haar eminente rol in de ontwikkeling van Nederlands erfgoedbeleid betreffende roofkunst en illegale kunsthandel. Voor nadere […]

Programma 2014-2015

De lezingen worden gehouden in het Auditorium van het Rijksmuseum en vangen aan om 20.00 uur, vanaf 19.30 zijn de deuren open. – 23 maart 2015: Jaarvergadering en lezing Drs. Marleen Willebrands, culinair historica, ‘Vliergelee van suster. Jan segt dat goet is’. Achttiende-eeuwse eetcultuur in de […]

NG-KOG-42

KOG Kort

Halverwege de negentiende eeuw werden in Nederland veel cultuurhistorische objecten naar het buitenland verkocht en monumenten gesloopt. Reden voor een aantal bezorgde Nederlanders om in1858 in Amsterdam een genootschap op te richten dat zich inzette voor het behoud van nationaal erfgoed. Kort daarna verleende Koning […]