Jaarlijks organiseert het KOG lezingen, kunstbeschouwingen, previews en excursies voor haar leden.
 

In verband met de Covid-19 pandemie zijn alle geplande activiteiten onder voorbehoud.

Het KOG volgt de landelijke richtlijnen. Wij houden u op de hoogte van het programma en de eventuele aanpassingen.

Per activiteit ontvangt u te zijner tijd een bericht over de datum, tijdstip, locatie, capaciteit en wijze van aanmelding.

Programma lezingen en kunstbeschouwing najaar 2020

Algemene Ledenvergadering, maandagavond 21 september 2020, auditorium Rijksmuseum. 

Maandagavond 5 oktober 2020: lezing: 19.30 inloop, aanvang stipt 20.00 uur.

 

Beeldende Kunstenaarsregeling (1949-1987/1992): dr. Fransje Kuyvenhoven.

Fransje Kuyvenhoven is naast haar functie van onderzoeker/conservator bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gastonderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, Algemene Cultuurwetenschappen. In het najaar van 2020 verschijnt haar boek bij Waanders Uitgevers, Zwolle, ‘Een monument voor de BKR’  tevens de catalogus van een tentoonstelling in het Gorcums museum (open vanaf 12 december 2020). In het Purmerends Museum wordt vanaf 18 december 2020 ceramiek uit de BKR-tijd getoond. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koen Suyk/Anefo, Kunstenaars die het Rijksmuseum hebben bezet uit onvrede met het beleid inzake de BKR, gebruiken een mandje als transportmiddel via een van de WC-raampjes aan de achterzijde van het museum, 25 juni 1979.

 

 

Maandagavond 9 november 2020: lezing: 19.30 inloop, aanvang stipt 20.00 uur, 

Jacob de Wit (1695-1754): ter gelegenheid van zijn 325ste geboortejaar: dr. Gregor Weber.

Gregor Weber is Hoofd beeldende kunst in het Rijksmuseum. Weber studeerde kunstgeschiedenis aan de universiteiten van Keulen, Aken en Utrecht.Van 1994 tot 2004 was Weber conservator Italiaanse schilderkunst bij de Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden en van 2004 tot 2009 werkte hij als directeur van de Gemäldegalerie in het Duitse Kassel. Hij organiseerde diverse tentoonstellingen over de 16de- tot 18de-eeuwse schilderkunst, waaronder vier tentoonstellingen over Rembrandt in 2006 en 2015. Verder werkte hij als docent bij verschillende instellingen, waaronder de universiteit van Bamberg in Duitsland, die hem benoemde tot ‘honorair hoogleraar’ in 2005. Zijn academische publicaties beslaan een breed terrein en gaan over kunsttheorie, iconografie en stilistische analyses van kunst uit de streken ten noorden en ten zuiden van de Alpen.

De aanleiding voor de lezing is het 325ste geboortejaar van Jacob de Wit. De Wit was de belangrijkste decorateur uit de 18de eeuw. Hij schilderde onder andere een plafondstuk in de zaal in het achterhuis, de huidige Tuinzaal in Huis Marseille. Het plafondstuk toont Apollo tronend op de wolken omringd door Minerva en de negen muzen. Na een afwezigheid van meer dan een eeuw, hangt de plafondschildering sinds 2004 weer op zijn plek als bruikleen van het KOG.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portret van de kunstenaar Jacob de Wit in een ovaal medaillon dat wordt vastgehouden door een putto. Op de voorgrond liggen schilders-benodigheden. Ets oorspronkelijk gemaakt door Jan Houbraken, 1751, Collectie Rijksmuseum Amsterdam.

 

Maandagavond 14 december 2020: lezing: 19.30 inloop, aanvang stipt 20.00 uur, met borrel,Tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum: dr. Valika Smeulders.

 

Valika Smeulders is Hoofd afdeling geschiedenis in het Rijksmuseum Amsterdam en werkt aan de slavernijtentoonstelling. Als onderzoeker en curator concentreert Smeulders’ werk zich op het koloniale verleden, erfgoed en sociale diversiteit, representatie en nieuwe publieksgroepen. Naast haar werk voor het Rijksmuseum bestudeert zij als postdoc aan het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) de dynamiek van het erfgoed van Aruba, Bonaire en Curaçao in Nederland binnen nieuwe Koninkrijksrelaties.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaafgemaakte mannen werken op het land, anoniem, ca. 1850, Collectie Rijksmuseum Amsterdam.

 

 

Kunstbeschouwing zaterdag 21 november 2020: 10.45, aanvang stipt 11.00 uur, einde 13.00 uur.

De collectie Valkerij van het KOG, dr. Erik Hinterding, conservator Rijksmuseum.

Erik Hinterding vertelt over en toont de collectie over de valkerij, een onbekend maar uniek onderdeel van de KOG-verzamelingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prent, Valk, Collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excursies augustus t/m december 2020. U ontvangt per email per excursie te zijner tijd de benodigde informatie over de datum, tijd, locatie, de capaciteit en de wijze van aanmelding.   

22 augustus 2020: Kunsthandel Pygmalion Maarssen, inloop 10.45, start 11.00 uur tot  13.00 uur (capaciteit 15 personen).

 

Frederik Muller en het KOG, lezing drs. Jaap Versteegh over Frederik Muller in relatie tot het KOG en aansluitend bekijken van de collectie Muller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. Arie Teeuwisse, Pygmalion, Collectie Kunsthandel Pygmalion Maarssen.

Zomer 2020: Amsterdam Museum: datum nader te bepalen.

Excursie tentoonstelling Bier – Amsterdam, stad van bier en brouwers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. Anoniem, Korendrager, 1678, Collectie Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in langdurig bruikleen bij het Amsterdam Museum. 

 

Najaar 2020: Kunstmuseum Den Haag: excursie tentoonstelling Koninklijk blauw, lezing Suzanne Lambooy MA met aansluitend bezoek aan de expositie.

De aanleidiing tot deze excursie zijn enkele bruiklenen van het KOG aan deze tentoonstelling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najaar 2020: Allard Pierson Amsterdam: datum nader te bepalen. Symposium KOG-hoogleraar prof. dr. Wim Hupperetz i.s.m. studenten Vrije Universiteit Amsterdam en KOG over het onderzoek naar verzamelaars van het KOG en hun netwerk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. Portefeuilles Atlas Zeden & Gewoonten van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap. 

 

Voorjaar 2021, Stadsarchief Amsterdam.

 

Excursie tentoonstelling Breitner, Israels en tijdgenoten. Amsterdam in pastel en aquarel, lezing drs. Freek Heijbroek met aansluitend bezoek aan de expositie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afb. Leo Gestel. Café-terras aan het Rembrandtplein, 1906, Collectie Stadsarchief Amsterdam.

© 2015 Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now