Lidmaatschap

Bent u geïnteresseerd in het KOG, dan kunt u met dit formulier een aanvraag indienen voor het lidmaatschap. Wij nemen na ontvangst van deze aanvraag contact met u op. Met uw lidmaatschap à € 60,- per jaar, steunt u het behoud en beheer van de omvangrijke en veelzijdige verzamelingen van het KOG.


Voor leden onder de dertig is het lidmaatschap € 40 per kalenderjaar.
Het lidmaatschap van Het Genootschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging kan alleen schriftelijk via het kantoor; deze dient vóór 31 december van het lopende jaar ontvangen te zijn. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt beëindigd blijft de bijdrage voor het hele jaar verschuldigd

 

Lidmaatschap voor het leven € 1500 in eens, boven de zestig € 1000 in eens.

 

ANBI
Het Genootschap heeft de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Jaarlijks worden voor de leden en hun introducé(e)s zes lezingen gehouden in het Auditorium van het Rijksmuseum. Tweemaal per jaar vindt er een kunstbeschouwing plaats. Daarnaast worden incidenteel excursies georganiseerd. Ook ontvangen de leden een uitnodiging voor de previews van de tentoonstellingen in het Rijksmuseum. U krijgt een lidmaatschapskaart waarmee u gratis toegang heeft tot het Rijkmuseum (via de fastlane ), tot het Amsterdam Museum en Museum Willet-Holthuysen én de activiteiten van Het Genootschap.

Het KOG bereidt de aanschaf voor van een nieuwe website. In verband met het beperkte onderhoud van de huidige website functioneert het lidmaatschapsformulier helaas momenteel niet naar behoren.

Gelieve uw aanmelding voor het lidmaatschap met uw gegevens direct (dus svp. niet het formulier invullen) mailen naar: kog@rijksmuseum.nl

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet, 

Het Bestuur 

© 2015 Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now