Nieuws

KOG koopt zeldzaam schuttersglas.

Met steun van de Vereniging Rembrandt is het KOG erin ­geslaagd een achttiende-eeuws hensglas te verwerven van de Amsterdamse schutterij van Wijk 5. Het glas werd aangekocht bij de Amsterdamse glasantiquair Kitty Laméris.

Het schuttersglas sluit mooi aan bij een 18de eeuws wijnglas, dat gemaakt werd voor Abraham ter Borg jr,  vaandrig van de schutterscompagnie van wijk 28 te Amsterdam. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van het Genootschap slaagden de leden er indertijd in dit glas te verwerven.

Beide schuttersglazen zijn in langdurig bruikleen overgedragen aan het Amsterdam Museum.

Schenking 36 waaiers

 

De Vereniging Rembrandt heeft aan het KOG 

36 waaiers uit de nalatenschap van de heer H.J.C. Den Boer geschonken. Op verzoek van de redactie van het Bulletin van de Vereniging Rembrandt schreef drs. Jannie Polak, voorzitter commissie waaiers KOG, over deze schenking.

Waaiers hebben zelden een signatuur. Afgebeeld is een vouwwaaier - gesigneerd en gedateerd! - van de Engelse Irene M. Hobarth. De achterkant dateert van 19 juli 1894 en de voorkant met een huiselijke scéne van vijf dames bij een open haard van 25 juli 1894. De spanwijdte van de waaier is 63 cm.
De schenking past uitstekend in de omvangrijke en fraaie verzameling waaiers van het KOG.

 

Lit.: Waaiers KOG in Bulletin Vereniging Rembrandt, jaargang 28, nummer 3, najaar 2018.

Foto's: Rijksmuseum Amsterdam.

KOG-dagboeken en een schilderij uit 1565 schitteren op tentoonstellingen in Teylers Museum en Singer Museum Laren.

Vrijdagavond 6 september 2019 openden in Teylers Museum de tentoonstellingen 'Jong in de 19de eeuw' en in Singer Museum Laren 'Weer en wind. Avercamp tot Willink'. Op beide tentoonstellingen zijn fraaie bruiklenen van het KOG te bewonderen.

KOg-lid Françoise Ledeboer schreef voor het KOG over de expositie in Haarlem: Op de expositie ‘Jong in de 19e eeuw’ in het Teylers Museum is ook een bruikleen uit de KOG-collectie: vier getekende dagboeken die Jacob de Vos (1774-1884) voor zijn vier zoons maakte. De Amsterdamse koopman legde van 1803 tot 1809 in 267 tekeningen hun dagelijks leven vast. Hij verbeeldde zijn zoons spelend, lezend, lerend en stoeiend. Alleen soms liet De Vos een bladzijde blanco met de notitie: ‘vandaag niets geleerd, dus ook geen tekeniing’. Typerend tijdsbeeld: de gewoonte kinderen streng te drillen als jong volwassenen was door de invloed van ‘Emile, of over de opvoeding’ van Jean-Jacques Rousseau uit 1762 in heel Europa in onbruik geraakt. De Vos tekende ook zichzelf, stoeiend, wandelend, dansend, met zichtbaar veel plezier kind met zijn kinderen, ook dat volgens het advies van Rousseau. De expositie duurt tot en met 5 januari. De tentoonstelling is samengesteld door dr. Michiel Plomp, hoofdconservator Kunstverzamelingen Teylers Museum en KOG-lid. Voor meer informatie: www.teylersmuseum.nl. Op 18 november 2019 van 20.00-21.30 verzorgt Michiel een lezing over de tentoonstelling voor de leden van het KOG in het auditorium van het Rijksmuseum.

In Singer Museum Laren is het oudste werk op de tentoonstelling afkomstig van het KOG: een indrukwekkend winterlandschap 'Kruiend ijs bij Delfshaven' uit 1565 van Cornelis Jacobsz van Culemborch. Ook een blad uit het getekende dagboek van Christiaan Andriessen (1775-1846) van het KOG is te zien.

Gastconservator dr. Boudewijn Bakker, oud-hoofdconservator van het Stadsarchief Amsterdam, specialist op het gebied van het landschap in de Nederlandse beeldende kunst en KOG-lid, maakte de selectie voor de schilderijen en tekeningen. De tentoonstelling, te zien t/m 5 januari 2020, is thematisch opgezet en leidt de bezoeker aan de hand van thema’s als ‘Storm en regen’, 'Koud en guur, sneeuw en ijs’ en ‘Het weer vandaag’ door vier eeuwen verbeelding van veelal extreem weer. Op zaterdag 5 oktober 2019 van 13.30 - 15.30 houdt Boudewijn in het Singer Laren een lezing exclusief voor KOG-leden met aansluitend een bezoek aan de tentoonstelling. Voor meer info zie: www.singerlaren.nl.

Bij beide tentoonstellingen is de publicatie uitgegeven door uitgeverij THOTH, zie Thoth.nl.

 

 

 

Kostelijke aanwinst, een echt KOG-stuk!

Het KOG is zeer verheugd met de prachtige schenking van een aquarel van David Bles (1821-1899).

De aquarel is gesigneerd en gedateerd “David Bles.f. 80” en stelt een kraamtafereel in een interieur voor. Bles was een veelzijdige kunstenaar bekend om zijn genrestukken met een 18de-eeuwse stoffering vaak met een humoristische inslag.

Het werk wordt opgenomen in de Atlas van Zeden en Gewoonten: een verzameling van prenten, tekeningen, gedrukt materiaal, foto’s en diversen die betrekking hebben op de geschiedenis van zeden en gewoonten, monumenten, beeldhouwwerken en kunstnijverheid in Nederland.

In de Atlas bevindt zich ook een portefeuille Geboorte en Kraamkamer. De schenkers Ineke Hellingman en Lodewijk Baljon zijn voornemens deze portefeuille spoedig te komen bezichtigen.

Cornelis Jacobsz van Culemborch, Kruiend ijs bij Delfshaven, 1565

Langdurig KOG-bruikleen aan Museum Rotterdam, te zien t/m 5 januari 2020 in Singer Museum Laren.  

Miekie Donner (KOG) geridderd

Miekie Donner nam vanwege haar pensionering afscheid van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap op 31 mei 2018.

 

Het KOG en het Rijksmuseum boden een feestelijk afscheid aan voor de leden van het KOG, de medewerkers van het Rijksmuseum, familie en vrienden. In het auditorium werd Miekie toegesproken door Chris van Eeghen, Taco Dibbits, Norbert van den Berg, Renée Kistemaker en Helen Schretlen.

Het hoogtepunt was, naast het lidmaatschap voor het leven van het KOG en de penning van het Rijksmuseum, haar benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze koninklijke onderscheiding werd opgespeld door de locoburgemeester van Amsterdam, Simone Kukenheim.

De eervolle afsluiting van Miekie’s loopbaan werd met een borrel gevierd in  de tuin van het Rijksmuseum. 

 

Conservering aanwinst architectuur-tekeningen

In november 2018 is onder andere de aanwinst van architectuurtekeningen toegeschreven aan Laurent Benoît Dewez geconserveerd.
De tekeningen zijn aangekocht met steun van de Vereniging Rembrandt, mede dankzij haar KOG-Vereniging Rembrandt Cirkel.

Dewez (1731-1812) was een belangrijke architect in de Zuidelijke Nederlanden. De tekeningen stellen interieurontwerpen voor die voor Amsterdam of Amsterdamse opdrachtgevers gemaakt zijn.

Alexandra Nederlof verrichtte de werkzaamheden. Zij werkt als zelfstandig papierrestaurator en heeft een ruime ervaring opgedaan in het restauratieatelier in het Rijksmuseum Amsterdam. Alexandra voerde conserverende handelingen uit zoals droog reiningen en het repareren van scheurtjes. Ook heeft ze de tekeningen opgezet ten behoeve van optimale bewaaromstandigheden en het goed kunnen hanteren en presenteren van deze fraaie aanwinst.

Chris van Eeghen overhandigt het lidmaatschap voor het leven van het KOG en het cadeau.  

Taco Dibbits reikt de penning van het Rijksmuseum uit.

 

Miekie Donner ontvangt de onderscheiding tot Ridder van Oranje-Nassau uit handen van Simone Kukenheim, locoburgemeester van Amsterdam. .   

Het verslag van het symposium “Moet het Genootschap eigentijds verzamelen?” op 18 december 2017 treft u aan in bijgaand pfd. Hierin zijn de lezingen van de vijf KOG-hoogleraren verwerkt.

Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap heeft een schenking ontvangen van de Stichting Vrienden van de schilder Martin Monnickendam te Amsterdam van 19 tekeningen / aquarellen / pastels van de hand van de Amsterdamse schilder Martin Monnickendam (1874-1943).

Meer informatie over deze schenking leest u hier.

Op 10 februari 2017 sprak KOG-hoogleraar Wim Hupperetz zijn oratie, getiteld "Het museum als medium van het geheugen: over de biografie van erfgoedcollecties", uit in de aula van de Vrije Universiteit te Amsterdam. In dit document leest u de volledige tekst.

© 2015 Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now