Uitgelicht

De collectie van het KOG is ondergebracht bij verschillende commissies, die de collecties in beheer hebben. Op de pagina Commissies kunt u het onderwerp van uw keuze selecteren. Onderstaand vindt u informatie over een aantal overige objecten van het KOG.

Bokaal

Een bokaal met in stippelgravure een afbeelding van de Maagd van Amsterdam. Op haar kroon een adelaar met gespreide vleugels. Zij wordt geflankeerd door de riviergoden Amstel en IJ. Op de achterzijde staat gegraveerd de tekst: ‘Ten Geschenke/aan het/Koninklijk Oudheidkundig Genootschap te/Amsterdam’ en ‘met de diamant/gegraveerd/door D.H. de Castro/1859.

De bokaal werd door Daniel Henriques de Castro (1806-1863) aan het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap geschonken ter gelegenheid van de oprichting in 1858.


Daniel Henriques de Castro stichtte in 1832 de nog steeds bestaande apotheek De Castro in de Muiderstraat 14 te Amsterdam. Hij was echter vooral bekend als glasgraveur. Tot aan zijn dood in 1863 heeft hij fraaie met diamantgravures versierde glazen vervaardigd. In de notulen van de bestuursvergadering van 12 december 1859 staat vermeld: ‘Bij de voorzitter is ontvangen een glazen bokaal, gegraveerd door den Heer D.H. de Castro en door dien Heer aan het Genootschap vereerd. De Voorzitter leest den begeleidende brief, en stelt voor, den Heer de Castro tot Donateur te benoemen, welk voorstel door de vergadering aangenomen wordt. Tot zijn leedwezen moet de Voorzitter echter mededelen, dat de bokaal bij het transport gebroken is.’ Maar uit de notulen van de bestuursvergadering van 15 oktober 1860 blijkt: ‘De Heer D.N. de Castro schenkt aan het Genootschap
een door hem zelven bewerkte bokaal, aan de eene zijde de Stedemaagd tusschen twee Stroomgoden IJ en Amstel, aan de andere zijde het Stadswapen.’

Inv.nr.: BK-KOG-158
Verblijfplaats: Joods Historisch Museum, Amsterdam

Voor meer informatie, klik hier.

© 2015 Koninklijk Oudheidkundig Genootschap

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now